امکانات پنل

پنل مقدماتی
 • 100،000 تومان /سالیانه
 • ارسال پیامک تکی و گروهی
 • ارسال پیامک در آینده
 • ارسال پیامک تدریجی
 • ارسال پیامک منطقه ای(کد پستی)
 • ارسال پیامک شهر یا استان
 • ارسال پیامک ایرانسل
 • دفترچه تلفن
پنل استاندارد
 • 150،000 تومان /سالیانه
 • پکیج مقدماتی
 • ارسال پیامک پویا و مناسبتی
 • ارسال پیامک به تفکیک جنسیت
 • ارسال پیامک BTS ایرانسل
 • ارسال پیامک صوتی
 • ارسال پیامک نظیر به نظیر
 • افزودن شماره از فایل(دفترچه تلفن)
پنل حرفه ای
 • 200،000 تومان /سالیانه
 • پکیج استاندارد
 • منشی پیامک
 • منشی پیشرفته
 • تحلیل گر پیامک
 • نظرسنجی
 • ارسال پیامک به بانک مشاغل
پنل سازمانی
 • 250،000 تومان /سالیانه
 • پکیج حرفه ای
 • مدیریت کاربران
 • تعریف کاربر
 • مشاهده تراکنش کاربران
 • تعریف بازه قیمت پیامک
 • مسابقه
پنل نمایندگی
 • 500،000 تومان /سالیانه
 • پکیج سازمانی
 • تعریف دامنه اختصاصی
 • مدیریت تصاویر
 • مدیریت مطالب
 • مدیریت منو
 • مدیریت سرویس های کاربران