تماس با ما

در تماس با ما

  

جزئیات ارتباط


دفتر: اصفهان

نشانی:

اصفهان ،چهارراه آپادانا، ابتدای آپادانا اول، کوچه شهریار، پلاک17

ایمیل:

Pishgam.Rayan@yahoo.com

Pishgam_Novin@yahoo.com

MajidShahsavari66@yahoo.com

تلفن:

+98 031 3663 1922

همراه مدیریت:

+98 913 408 3198


دفتر: تهران

نشانی:

تهران، حکیمیه، سحر چهارم، خیابان شاهین، پلاک16

ایمیل:

Pishgam.Rayan@yahoo.com

Pishgam_Novin@yahoo.com

MajidShahsavari66@yahoo.com

تلفکس:

+98 021 8977 9641

مجید شهسواری:

+98 913 408 3198